Κατάργηση γλώσσας

  1. Κάτω δεξιά, επιλέξτε την ώρα.
  2. Επιλέξτε Ρυθμίσεις Ρυθμίσεις και έπειτα Σύνθετες.
  3. Στην ενότητα "Γλώσσες και εισαγωγή", επιλέξτε Γλώσσα.
  4. Δίπλα στη γλώσσα που θέλετε να καταργήσετε, επιλέξτε Περισσότερα Περισσότερα και έπειτα Κατάργηση.